VOORWAARDEN VERBONDEN BIJ DEELNAME AAN DE OP DONDERDAG 27 APRIL EN ZATERDAG 17 JUNI 2023 IN NEDERHORST DEN BERG TE HOUDEN MARKTEN 

 

 • De Braderie wordt gehouden van 09:00 uur tot 16:00 uur. De De kraam / grondplaats dient om 09:00 uur gereed te zijn voor verkoop. 
 • De Jaarmarkt wordt gehouden van 10:00 uur tot 17:00 uur. De kraam / grondplaats dient om 10:00 uur gereed te zijn voor verkoop. 
 • Alle in dit document genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 • Voor een kraam/ grondplaats zijn de volgende pachtsommen verschuldigd: 

Braderie 27 april 2023 (Koningsdag): 

 • Kraam incl. grondplaats (4m): €45,00 inclusief 21% BTW over de kraamhuur (grondplaats 0% BTW; excl BTW €36,85) 
 • Grondplaats (4m): €33,06 (geen BTW) 
 • Als u vóór 15 maart 2019 de factuur betaalt voor de braderie krijgt men 10% korting op de excl. BTW prijs.  
 • Particulieren en verenigingen uit Nederhorst den Berg krijgen een korting van 50% op de grondplaatsprijs 

Jaarmarkt 17 juni 2023 (Zomerspektakel): 

 • Kraam (4m): €60,65 inclusief 21% BTW over de kraamhuur (grondprijs 0% BTW, €52,50 excl BTW) 
 • Grondplaats: eerste 2m €35,00, elke volgende meter €5,00, 0% BTW (variabele lengte – reken wel de totale lengte die u nodig heeft dus eventueel inclusief dissel). 
 • Als men vóór 1 mei 2019 de factuur betaalt voor de braderie krijgt men 10% korting op de excl. BTW prijs.  
 • Particulieren en verenigingen uit Nederhorst den Berg krijgen een korting van 50% op de grondplaatsprijs 
 • Plaatsing van auto’s bij de standplaats is niet toegestaan, tenzij de organisatie hiervoor toestemming heeft gegeven. 
 • Uw inschrijving is definitief zodra wij de pachtsom ontvangen hebben. De pachtsom zal door middel van overboeking moeten plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een factuur. 
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding en ontvangst van de pachtsom. 
 • Vanaf 07:30 uur (braderie 27 april) / 08:00 uur (Jaarmarkt 22 juni) is de marktmeester aanwezig die u na aanmelding een kraam / grondplaats zal toewijzen. 
 • De verkoop van (direct consumeerbare) drank en etenswaren is aan de Stichting Nederhorst den Berg Actief voorbehouden. 
 • De in de betreffende evenementenvergunning 2019 genoemde voorwaarden afgegeven door gemeente Wijdemeren zijn onvoorwaardelijk van kracht. 
 • De Stichting Nederhorst den Berg Actief is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of omzetderving door welke oorzaak dan ook. 
 • U mag de markt niet verlaten vóór 16:00 (braderie 27 april) / 17:00 uur (jaarmarkt 22 juni), tenzij de marktmeester anders beslist. 
 • Er zal op de braderie en Jaarmarkt géén branchebescherming zijn. 
 • U bent verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de kraam en de directe omgeving na afloop van de markt en het verwijderen/meenemen van eventueel afval van uw activiteiten. 
 • Bij het niet nakomen van de verplichtingen zullen alle daaruit voortvloeiende kosten op de inschrijver worden verhaald.