Huisregels

Om het Lentespektakel zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie, Stichting Nederhorst den Berg Actief, een aantal huisregels opgesteld. Bij betreding van het feestterrein gaat u automatisch akkoord met deze huisregels.

  • Alle aanwijzingen en instructies van het barpersoneel, het veiligheidspersoneel (bewaking) en de organisatie dienen direct opgevolgd te worden.
  • De organisatie zal herkenbaar zijn aan haar kleding.
  • De organisatie behoudt zich ten allen tijden het recht voor bezoekers de toegang tot het feestterrein, zonder opgaaf van redenen, te ontzeggen.
  • Het is verboden het feestterrein met de volgende voorwerpen te betreden: glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compactcamera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie). Overtreders van dit verbod zullen worden overgedragen aan de politie.
  • Het is verboden vernielingen aan het feestterrein toe te brengen noch is het toegestaan meubilair te verplaatsen. Bij constatering van een dergelijk feit, geldt dat de toegang tot het feestterrein wordt ontzegd en dat de overtreder wordt overgedragen aan de politie.
  • Agressie en uitingen van discriminatie, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.

REGELS MET BETREKKING TOT ALCOHOL EN GEBRUIK VAN VERDOVENDE MIDDELEN

  • Het is personen onder de 18 jaar niet toegestaan alcoholhoudende dranken in hun bezit te hebben of te (laten) bestellen of te nuttigen. Bij overtreding van dit verbod zal de overtreder van het feestterrein verwijderd worden.
  • Personen jonger dan 25 jaar zich legitimeren om alcoholische dranken te kunnen verkrijgen.
  • Het is verboden het feestterrein te betreden in bezit van softdrugs, harddrugs, en (alcoholische) dranken of etenswaren. Dergelijke zaken zullen in beslag genomen worden. Tevens is het niet toegestaan drugs of (alcoholische) dranken te verhandelen.
  • Toegang tot het feestterrein zal worden ontzegd in geval van openbare dronkenschap of indien er niet wordt meegewerkt aan controles op drugs of andere verboden artikelen.

GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen dient u af te geven aan het barpersoneel of de organisatie. Deze voorwerpen zullen centraal verzameld worden. Informatie hierover is te verkrijgen via zomerspektakel@zomerspektakel.nl of bij de organisatie.

FOTO’S

Tijdens het evenement zullen door of in opdracht van de organisatie foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen door de organisatie voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden.
Indien u zich hier niet aan houdt loopt u het risico dat uw fiets of voertuig wordt verwijderd.