De inschrijving voor de jaarmarkt in Nederhorst den Berg 2022 zijn geopend

 • 18 juni 2022 (Jaarmarkt), 10.00-16.00 uur centraal in Nederhorst den Berg, langs de Blijklaan

Tijdens het Zomerspektakel is er een gevarieerd programma met uiteenlopende activiteiten.

Jaarmarkt 18 juni 2022 (Zomerspektakel)

 • Kraam (4m): €55,65 inclusief 21% BTW over de kraamhuur (grondprijs 0% BTW, €52,50 excl BTW)
 • Grondplaats: eerste 2m €35,00, elke volgende meter €5,00, 0% BTW (variabele lengte – reken wel de totale lengte die u nodig heeft dus eventueel inclusief dissel).
 • Particulieren en verenigingen uit Nederhorst den Berg krijgen een korting van 50% op de grondplaatsprijs
 • De verkoop van (direct consumeerbare) drank en etenswaren is voor beide markten aan de Stichting Nederhorst den Berg Actief voorbehouden.

U wordt verzocht het online inschrijfformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te zenden.

Uw aanmelding is pas definitief indien het inschrijfformulier volledig ingevuld wordt teruggestuurd en de pachtsom voor een plaats betaald is! De volledige voorwaarden vindt u hieronder.

Wij hopen ook dit jaar weer gezellige en veelzijdige markten te organiseren.

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u mailen: jaarmarkt@zomerspektakel.nl
Kleine lettertjes:

VOORWAARDEN VERBONDEN BIJ DEELNAME AAN DE OP ZATERDAG 18 JUNI 2022 IN NEDERHORST DEN BERG TE HOUDEN MARKTEN

 • De Jaarmarkt wordt gehouden van 10:00 uur tot 16:00 uur. De kraam / grondplaats dient om 10:00 uur gereed te zijn voor verkoop.
 • Alle in dit document genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • Voor een kraam/ grondplaats zijn de volgende pachtsommen verschuldigd:
  • Kraam (4m): €55,65 inclusief 21% BTW over de kraamhuur (grondprijs 0% BTW, €52,50 excl BTW)
  • Grondplaats: eerste 2m €35,00, elke volgende meter €5,00, 0% BTW (variabele lengte – reken wel de totale lengte die u nodig heeft dus eventueel inclusief dissel).
 • Particulieren en verenigingen uit Nederhorst den Berg krijgen een korting van 50% op de grondplaatsprijs
 • Plaatsing van auto’s bij de standplaats is niet toegestaan, tenzij de organisatie hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Uw inschrijving is definitief zodra wij de pachtsom ontvangen hebben. De pachtsom zal door middel van overboeking moeten plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een factuur.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding en ontvangst van de pachtsom.
 • Vanaf 08:00 uur (18 juni) is de marktmeester aanwezig die u na aanmelding een kraam / grondplaats zal toewijzen.
 • De verkoop van (direct consumeerbare) drank en etenswaren is aan de Stichting Nederhorst den Berg Actief voorbehouden.
 • Kraamhouders en foodtrucks die levensmiddelen verkopen zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving van de NVWA op dit gebied. De verkoper is hiervoor tijdens het evenement zelf aansprakelijk.
 • De in de betreffende evenementenvergunning 2022 genoemde voorwaarden afgegeven door gemeente Wijdemeren zijn onvoorwaardelijk van kracht.
 • De Stichting Nederhorst den Berg Actief is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of omzetderving door welke oorzaak dan ook.
 • U mag de markt niet verlaten vóór 16:00 uur (18 juni), tenzij de marktmeester anders beslist.
 • Er zal op de jaarmarkt géén branchebescherming zijn.
 • U bent verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de kraam en de directe omgeving na afloop van de markt en het verwijderen/meenemen van eventueel afval van uw activiteiten.
 • Bij het niet nakomen van de verplichtingen zullen alle daaruit voortvloeiende kosten op de inschrijver worden verhaald.